شرکت حسابرسی، موسسه حسابداری، شرکت حسابداری، موسسه خدمات حسابداری، خدمات حسابداری و مالیاتی، خدمات حسابداری و حسابرسی، انواع خدمات حسابداری، خدمات مالی و مالیاتی، انجام خدمات مالی

اصول حسابداری چیست؟

هنگامی که شما درباره ی اصول حسابداری سوال می کنید سه معنی در ذهن دارید… ۱-  اصول حسابداری اغلب عنوان دوره مقدماتی در حسابداری بود. این کتاب معمولی بود که در این دوره به عنوان اصل حسابداری استفاده می شد. ۲-  اصول حسابداری همچنین می توانند اصول پایه و اساس باشند: اصول هزینه.تطبیق اصول.اصول افشای…

شرکت حسابرسی شرکت مالیاتی

زمینه های مختلف در حسابداری به چه صورت است؟

    در نتیجه پیشرفت های اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی، زمینه های مختلف تخصصی در حسابداری « شرکت حسابرسی » بوجود آمده است. شاخه های معروف یا انواع گرایش های حسابداری عبارتند از: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری هزینه، حسابرسی، مالیات، AIS، اعتباری و حسابداری قانونی.   حسابداری مالی حسابداری مالی شامل ضبط و طبقه بندی معاملات…

شرکت حسابرسی

ویژگی های حسابداری الکترونیکی

امروزه اکثر حسابداران مدرن بیشتر از حسابداری الکترونیکی استفاده می کنند هنگامی که به Tally.ERP 9 از طریق سرور دسترسی پیدا می کنند یا زمانی که از هر بسته ERP استفاده می کنند. بنابراین، همه می دانیم همه ویژگی های این مطالب که مخصوص کسانی است که در حسابداری « شرکت حسابرسی » و حسابداری یادگیری در…

کاربرد حسابداری در زندگی روزمره

کاربرد مهارت های حسابداری در زندگی روزمره

خدمات حسابداری ، فرآیند جمع آوری، ضبط، خلاصه کردن و تجزیه و تحلیل معاملات مالی و یا داده های حسابداری است که می تواند در زندگی روز  شما مورد استفاده قرار گیرد و برای یادگیری ، آموزش ،طول عمر و برای دانش و تحریک فکری، برنامه بسیاری وجود دارد.اگر با مهارت حسابداری و شرکت حسابرسی…