شرکت حسابداری،موسسه حسابداری،خدمات حسابداری

رشته حسابداری

رشته حسابداری امروز در موسسه حسابداری می خواهیم به شما رشته ی حسابداری را معرفی کنیم. رشته حسابداری از جمله رشته هایست که از داوطلبین سه گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک  دانشجو می گیرد. رشته ی حسابداری جزو زیر شاخه های علوم انسانی بوده و هر ساله تعداد زیادی دانشجوی مقطع کارشناسی دارد.…